Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochraně Vašich osobních údajů přikládáme obzvlášť velký význam. Vaše osobní údaje proto zpracováváme výhradně v souladu se zákonnými požadavky (Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů, německý Zákon o telekomunikacích z roku 2003). V tomto sdělení o ochraně osobních údajů Vás informujeme o nejvýznamnějších aspektech zpracování dat společností Polytherm GmbH.

Navázání kontaktu

Navážete-li s námi kontakt, jsou Vaše uvedené údaje za účelem zpracování Vaší poptávky a pro případ následných dotazů u nás uloženy na dobu pěti let. Tyto údaje bez Vašeho svolení neposkytneme třetím stranám.

Stávající zákazníci

Osobní údaje, které v rámci čestného obchodního vztahu zpracováváme, ukládáme maximálně po dobu trvání tohoto obchodního vztahu, prodlouženou o zákonnou lhůtu povinného uchovávání údajů.

Právní základ souhlasu

Údaje o své osobě jste nám poskytli dobrovolně a my tyto údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu k následujícím účelům: informování o našich výrobcích

Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Následkem odvolání souhlasu je, že od příslušného okamžiku dále nebudeme zpracovávat Vaše údaje za výše uvedeným účelem. Pro odvolání souhlasu se prosím obraťte na následující adresu: office@polytherm.at

Doba uchovávání/lhůta pro smazání

Vaše údaje uchováváme po dobu 5 let. Vaše údaje nebudou poskytnuty třetím stranám.

Kontakt

Můžete s námi spojit pomocí následujících kontaktních údajů:

POLYTHERM G.m.b.H.

Pesendorf 10

4675 Weibern

Rakousko

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na této adrese: office@polytherm.at

Poučení o opravných prostředcích

Protože zpracováváme údaje pro účely přímé reklamy, můžete kdykoli vyjádřit svůj nesouhlas s tímto zpracováním údajů za účelem přímé reklamy.

V zásadě máte právo na informace, opravu, vymazání, omezení, přenositelnost údajů a odvolání souhlasu. V příslušném případě nás kontaktujte.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právem na ochranu osobních údajů nebo že došlo k jinému porušení Vašich nároků ve smyslu práva na ochranu osobních údajů, můžete podat stížnost k dozorovému orgánu. V Rakousku je příslušným orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů.

Google-Analytics – Oznámení o ochraně osobních údajů

„Tato webová stránka používá službu Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analyzovat vaše používání těchto stránek. Informace generované soubory cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou předávány a ukládány společností Google na server v USA. Společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, ke sestavení zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s využíváním webových stránek a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace rovněž předat třetím stranám, pokud to zákon vyžaduje nebo pokud tyto údaje zpracovávají třetí strany na základě zakázky od společnosti Google. Google nikdy nebude spojovat vaši IP adresu s jinými daty společnosti Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit nastavením příslušného softwaru vašeho prohlížeče; uvědomte si však, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním o vás získaných údajů společností Google způsobem a pro účely popsaným a uvedeným výše.“

Pokud služba Google Adsense, webová reklamní služba společnosti Google Inc., USA („Google“), zapíná na této webové stránce reklamy (textové zprávy, bannery atd.), může váš prohlížeč uložit soubor cookie odeslaný společností Google Inc. nebo třetí stranou. Informace uložené v souboru cookie mohou být zaznamenány, shromážděny a vyhodnoceny společností Google Inc. nebo třetími stranami. Navíc služba Google Adsense používá ke shromažďování informací tzv. „WebBacons“ (malou neviditelnou grafiku), pomocí které lze zaznamenávat, shromažďovat a vyhodnocovat jednoduché akce, jako je četnost návštěvnost na webových stránkách. Informace generované soubory cookie a/nebo Web Bacon o vašem používání této webové stránky jsou předávány a ukládány společností Google na server v USA. Společnost Google používá takto získané informace k vyhodnocení vašeho chování s ohledem na reklamy AdSense. Společnost Google může tyto informace rovněž předat třetím stranám, pokud to zákon vyžaduje nebo pokud jsou tyto údaje zpracovávány třetími stranami na základě zakázky od společnosti Google. Vaše IP adresa nebude společností Google spojena s jinými údaji uloženými společností Google. Ukládání souborů cookies na vašem pevném disku a zobrazování Web Bacons můžete zakázat. Chcete-li to provést, musíte v nastavení prohlížeče vybrat položku „nepřijímat soubory cookie“ (v aplikaci Internet Explorer v části „Další / Možnosti internetu / Ochrana osobních údajů / Nastavení“, ve Firefoxu v části „Další / Nastavení / Ochrana osobních údajů / Cookies“).

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce Google Analytics.