• Přepadový systém

Velmi dobré čištění povrchu díky velkému přepadu Čištění povrchu díky velkému přepadu

Plochy se velmi dobře čistí díky tomu, že voda neustále přepadává přes přepadový kanál. Vyteklá voda se skladuje v přepadové nádrži, je zpracována nejmodernější technologií a následně

znovu přivedena přes spodní vstupní trysky do bazénu. Tento systém zaručuje pravidelnou výměnu vody, šetří vodu a zajišťuje to nejlepší čištění.